ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

technical support

Η DGSOFT παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη.

Με αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει ισχυρές δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία σε θέματα εφαρμογών Soft1 και συστημάτων, παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή υποστήριξη με χρήση προηγμένων εργαλείων και τεχνολογιών και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

technical support

– Υπηρεσίες 1ου επιπέδου υποστήριξης (Help Desk) μέσω τηλεφώνου ή e-mail
– Υπηρεσίες 2ου επιπέδου επιτόπιας υποστήριξης με εξειδικευμένους συμβούλους
– Υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης προβλημάτων με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων
– Corrective Maintenance: Υπηρεσίες τεχνικής επίλυσης προβλημάτων που αφορούν σε δεδομένα, εφαρμογές ή διαδικασίες
– Evolutionary Maintenance: Υπηρεσίες τροποποίησης εφαρμογών σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις επιχειρήσεων, όπως Reports, νέες λειτουργίες ή διαδικασίες κλπ.