Tag Archives: MELO

Πλατφόρμα e-learning MELO / Digital School

Πλατφόρμα e-learning MELO / Digital School

Η πλατφόρμα MELO / Digital School αποτελεί μια καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης και είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας στον επιστημονικό τομέα του e-learning. Η πλατφόρμα λογισμικού και έργα που βασίζονται σε αυτή διακρίνονται διαρκώς σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς καινοτομίας. Ας την γνωρίσουμε…

MELO / Digital School

Βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής της εταιρείας Microsoft και ακολουθώντας τα διεθνή standards στο χώρο του e-Learning (SCORM, AICC, TinCan) η πλατφόρμα MELO / Digital School μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιβαλλόντων e-learning σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς & επιχειρήσεις, παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

CUTTING EDGE E-LEARNING
TECHNOLOGIES IN-A-BOX

What We Offer:

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (εκμάθηση, αξιολόγηση, συνεργασία)

Ηλεκτρονικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων (e-testing & assessment)

Ζωντανά μαθήματα σε εικονικές αίθουσες Webinars

Απομακρυσμένα ιδιαίτερα μαθήματα (“1-1” learning sessions)

Συνεδρίες διδασκαλίας κατ’ απαίτηση (Learning on demand)

Διαδικτυακή τηλεόραση – Web Educational TV

Παρουσιάσεις και συνεργασία από απόσταση

Υπηρεσίες ζωντανής εκπαιδευτικής στήριξης εξ΄αποστάσεως

Γιατί e-learning με το Digital School

Σήμερα με την πλατφόρμα MELO / Digital School παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης περισσότεροι από 100 οργανισμοί και επιχειρήσεις σε χιλιάδες εκπαιδευόμενους σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Η πρότυπη αρχιτεκτονική της πλατφόρμας σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των στελεχών του τμήματος Web & Mobile Application Division της εταιρείας μας αποτελούν εγγύηση επιτυχίας για κάθε e-learning project που βασίζεται επάνω στην πλατφόρμα MELO / Digital School.

Αρχιτεκτονική συστήματος

πλατφόρμα e-learning MELO / Digital School βασίζεται σε πρότυπη αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, που παρέχει μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε κάθε εγκατάσταση. Μια σύνοψη της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας εικονίζεται ακολούθως.

Το κεντρικό εκπαιδευτικό module της πλατφόρμας elearning από αποτελείται από επιμέρους αυτόνομα υποσυστήματα για σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και συγκεκριμένα:

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

(e-learning)

Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου, διαχείριση προσβάσεων εκπαιδευομένων σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Υποστήριξη όλων των ευρέως διαδεδομένων e-learning standards (SCORM, AICC, κλπ.)
Εργαλεία συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (αποστολή ερωτήσεων/αποριών, διαχείριση & ανάθεση εργασιών)
Add-on module για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψηφιακής δικτύωσης εντός της πλατφόρμας (ατομικό προφίλ, Posting Μηνυμάτων, personal upload center, blogging, κλπ)
Add-on για το module Digital Library που επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών τεστ αξιολόγησης και διανομής στους μαθητές. Κατάλληλο για e-testing & e-assessment καθώς επίσης και για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων.

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

(live e-learning)

Διαχείριση και υλοποίηση συνεδριών ζωντανής τηλεκπαίδευσης (live learning) με το μοντέλο της εικονικής αίθουσας.
Διαχείριση και υλοποίηση μετάδοσης εκπαιδευτικών γεγονότων & παρουσιάσεων σε μεγάλα ακροατήρια μέσω τεχνολογιών streaming video.
Ένα καινοτόμο module της πλατφόρμας που προσφέρει τη δυνατότητα συνεδριών τηλεκπαίδευσης κατ’ απαίτηση (on-demand). Υποστηρίζει τη λειτουργία ομάδας καθηγητών που παρέχουν εκπαιδευτική στήριξη “1-1” σε μαθητές.

Για την υλοποίηση/μετάδοση συνεδριών ζωντανής τηλεκπαίδευσης η πλατφόρμα MELO/Digital School ενθυλακώνει & αξιοποιεί κορυφαίες cloud-based υπηρεσίες μετάδοσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Μερικές από αυτές είναι:

Προηγμένες δυνατότητες πλατφόρμας

Η πλατφόρμα MELO / Digital School συνοδεύεται επιπλέον από κάποιες μοναδικές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών στην ηλεκτρονική εκπαίδευση:

Πρότυπο γραφικό σχεδιασμό σε κάθε υλοποίηση σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού

Δυνατότητα πολυγλωσσικού περιβάλλοντος εργασίας (user interface)

Δυνατότητα υλοποιήσεων σε δίκτυα εκπαιδευτικών κέντρων (δίκτυα franchise, συνεργαζόμενα κέντρα, σύνδεσμοι, ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ) με κοινή ψηφιακή βιβλιοθήκη

Δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών front-end learning gateways (πύλες τηλεκπαίδευσης) με ένα κοινό σύστημα διαχείρισης.

Δυνατότητα δημιουργίας πλήθους ειδικών αναφορών (custom reports)

Δυνατότητα ελέγχου προσβάσεων μαθητών από συγκεκριμένους Η/Υ (κλείδωμα πρόσβασης ανά συσκευή πρόσβασης)

Δυνατότητα ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος της πλατφόρμας με το web site του οργανισμού

Υψηλά security standards που ανταποκρίνονται και στα πιο απαιτητικά penetration tests

Προσαρμοστικό user interface για έξυπνη προσαρμογή και βέλτιστη εμπειρία χρήσης του συστήματος από οποιαδήποτε συσκευή (responsive design architecture)

Ειδική μέριμνα για την υποστήριξη του προτύπου Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.) και Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) του διεθνούς οργανισμού W3C (World Wide Web Consortium) στα πλαίσια του WAI (Web Accessibility Initiative) για την υποστήριξη χρήσης του συστήματος από ΑΜΕΑ.

Οι παραπάνω προηγμένες δυνατότητες εξασφαλίζουν απόλυτη επιτυχία και μοναδικότητα σε κάθε έργο ηλεκτρονικής μάθησης που βασίζεται στην πλατφόρμα MELO / Digital School.

Τεχνολογίες ανάπτυξης

Η πλατφόρμα MELO / Digital School έχει αναπτυχθεί εξ΄ ολοκλήρου σε τεχνολογίες Microsoft, σε framework .ΝΕΤ 4.5 και σύστημα βάσης δεδομένων σε Microsoft SQL Server. Ο σχεδιασμός του συστήματος διεπαφής (user Interface) ακολουθεί τις αρχές του responsive design για εύκολη και γρήγορη χρήση από οποιαδήποτε συσκευή (pc, laptop, tablet ή smart phone). Επίσης για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν:

Τεχνολογίες αιχμής αναφορικά με το σχεδιασμό και λειτουργία της βάσης δεδομένων για υψηλή απόδοση σε απαιτητικές υλοποιήσεις.

Εξελιγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης κρίσιμων δεδομένων, που εξασφαλίζουν την απόλυτα ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Πρακτικές βελτιστοποίησης της ταχύτητας ανάκτησης και παρουσίασης των πληροφοριών της βάσης δεδομένων του συστήματος.

Πλήρης υποστήριξη για λειτουργία κάτω από πρωτόκολλα ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer).