Category: Ανακοινώσεις

Πλατφόρμα e-learning MELO / Digital School

Πλατφόρμα e-learning MELO / Digital School

Η πλατφόρμα MELO / Digital School αποτελεί μια καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης και είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας στον επιστημονικό τομέα του e-learning. Η πλατφόρμα λογισμικού και έργα που βασίζονται σε αυτή διακρίνονται διαρκώς σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς καινοτομίας. Ας την γνωρίσουμε…

MELO / Digital School

Βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής της εταιρείας Microsoft και ακολουθώντας τα διεθνή standards στο χώρο του e-Learning (SCORM, AICC, TinCan) η πλατφόρμα MELO / Digital School μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιβαλλόντων e-learning σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς & επιχειρήσεις, παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

CUTTING EDGE E-LEARNING
TECHNOLOGIES IN-A-BOX

What We Offer:

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (εκμάθηση, αξιολόγηση, συνεργασία)

Ηλεκτρονικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων (e-testing & assessment)

Ζωντανά μαθήματα σε εικονικές αίθουσες Webinars

Απομακρυσμένα ιδιαίτερα μαθήματα (“1-1” learning sessions)

Συνεδρίες διδασκαλίας κατ’ απαίτηση (Learning on demand)

Διαδικτυακή τηλεόραση – Web Educational TV

Παρουσιάσεις και συνεργασία από απόσταση

Υπηρεσίες ζωντανής εκπαιδευτικής στήριξης εξ΄αποστάσεως

Γιατί e-learning με το Digital School

Σήμερα με την πλατφόρμα MELO / Digital School παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης περισσότεροι από 100 οργανισμοί και επιχειρήσεις σε χιλιάδες εκπαιδευόμενους σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Η πρότυπη αρχιτεκτονική της πλατφόρμας σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των στελεχών του τμήματος Web & Mobile Application Division της εταιρείας μας αποτελούν εγγύηση επιτυχίας για κάθε e-learning project που βασίζεται επάνω στην πλατφόρμα MELO / Digital School.

Αρχιτεκτονική συστήματος

πλατφόρμα e-learning MELO / Digital School βασίζεται σε πρότυπη αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, που παρέχει μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε κάθε εγκατάσταση. Μια σύνοψη της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας εικονίζεται ακολούθως.

Το κεντρικό εκπαιδευτικό module της πλατφόρμας elearning από αποτελείται από επιμέρους αυτόνομα υποσυστήματα για σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και συγκεκριμένα:

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

(e-learning)

Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου, διαχείριση προσβάσεων εκπαιδευομένων σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Υποστήριξη όλων των ευρέως διαδεδομένων e-learning standards (SCORM, AICC, κλπ.)
Εργαλεία συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (αποστολή ερωτήσεων/αποριών, διαχείριση & ανάθεση εργασιών)
Add-on module για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψηφιακής δικτύωσης εντός της πλατφόρμας (ατομικό προφίλ, Posting Μηνυμάτων, personal upload center, blogging, κλπ)
Add-on για το module Digital Library που επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών τεστ αξιολόγησης και διανομής στους μαθητές. Κατάλληλο για e-testing & e-assessment καθώς επίσης και για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων.

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

(live e-learning)

Διαχείριση και υλοποίηση συνεδριών ζωντανής τηλεκπαίδευσης (live learning) με το μοντέλο της εικονικής αίθουσας.
Διαχείριση και υλοποίηση μετάδοσης εκπαιδευτικών γεγονότων & παρουσιάσεων σε μεγάλα ακροατήρια μέσω τεχνολογιών streaming video.
Ένα καινοτόμο module της πλατφόρμας που προσφέρει τη δυνατότητα συνεδριών τηλεκπαίδευσης κατ’ απαίτηση (on-demand). Υποστηρίζει τη λειτουργία ομάδας καθηγητών που παρέχουν εκπαιδευτική στήριξη “1-1” σε μαθητές.

Για την υλοποίηση/μετάδοση συνεδριών ζωντανής τηλεκπαίδευσης η πλατφόρμα MELO/Digital School ενθυλακώνει & αξιοποιεί κορυφαίες cloud-based υπηρεσίες μετάδοσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Μερικές από αυτές είναι:

Προηγμένες δυνατότητες πλατφόρμας

Η πλατφόρμα MELO / Digital School συνοδεύεται επιπλέον από κάποιες μοναδικές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών στην ηλεκτρονική εκπαίδευση:

Πρότυπο γραφικό σχεδιασμό σε κάθε υλοποίηση σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού

Δυνατότητα πολυγλωσσικού περιβάλλοντος εργασίας (user interface)

Δυνατότητα υλοποιήσεων σε δίκτυα εκπαιδευτικών κέντρων (δίκτυα franchise, συνεργαζόμενα κέντρα, σύνδεσμοι, ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ) με κοινή ψηφιακή βιβλιοθήκη

Δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών front-end learning gateways (πύλες τηλεκπαίδευσης) με ένα κοινό σύστημα διαχείρισης.

Δυνατότητα δημιουργίας πλήθους ειδικών αναφορών (custom reports)

Δυνατότητα ελέγχου προσβάσεων μαθητών από συγκεκριμένους Η/Υ (κλείδωμα πρόσβασης ανά συσκευή πρόσβασης)

Δυνατότητα ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος της πλατφόρμας με το web site του οργανισμού

Υψηλά security standards που ανταποκρίνονται και στα πιο απαιτητικά penetration tests

Προσαρμοστικό user interface για έξυπνη προσαρμογή και βέλτιστη εμπειρία χρήσης του συστήματος από οποιαδήποτε συσκευή (responsive design architecture)

Ειδική μέριμνα για την υποστήριξη του προτύπου Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.) και Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) του διεθνούς οργανισμού W3C (World Wide Web Consortium) στα πλαίσια του WAI (Web Accessibility Initiative) για την υποστήριξη χρήσης του συστήματος από ΑΜΕΑ.

Οι παραπάνω προηγμένες δυνατότητες εξασφαλίζουν απόλυτη επιτυχία και μοναδικότητα σε κάθε έργο ηλεκτρονικής μάθησης που βασίζεται στην πλατφόρμα MELO / Digital School.

Τεχνολογίες ανάπτυξης

Η πλατφόρμα MELO / Digital School έχει αναπτυχθεί εξ΄ ολοκλήρου σε τεχνολογίες Microsoft, σε framework .ΝΕΤ 4.5 και σύστημα βάσης δεδομένων σε Microsoft SQL Server. Ο σχεδιασμός του συστήματος διεπαφής (user Interface) ακολουθεί τις αρχές του responsive design για εύκολη και γρήγορη χρήση από οποιαδήποτε συσκευή (pc, laptop, tablet ή smart phone). Επίσης για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν:

Τεχνολογίες αιχμής αναφορικά με το σχεδιασμό και λειτουργία της βάσης δεδομένων για υψηλή απόδοση σε απαιτητικές υλοποιήσεις.

Εξελιγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης κρίσιμων δεδομένων, που εξασφαλίζουν την απόλυτα ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Πρακτικές βελτιστοποίησης της ταχύτητας ανάκτησης και παρουσίασης των πληροφοριών της βάσης δεδομένων του συστήματος.

Πλήρης υποστήριξη για λειτουργία κάτω από πρωτόκολλα ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer).

Λύσεις λογισμικού προσαρμοσμένες ακριβώς στις ανάγκες σας. Προσφορές μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017!

Λύσεις λογισμικού προσαρμοσμένες ακριβώς στις ανάγκες σας. Προσφορές μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017!

Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις απαιτήσεις των περισσοτέρων σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξαρτήτως μεγέθους.

Ένα έτοιμο πακέτο λογισμικού είναι μια εξαιρετική λύση αν οι ανάγκες σας είναι ίδιες ή παρόμοιες με τις ανάγκες μερικών εκατοντάδων ή χιλιάδων άλλων χρηστών. Αν όμως χρειάζεστε κάτι εξειδικευμένο τότε ίσως είναι καλύτερα να έχετε κάτι που εξυπηρετεί ακριβώς τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις προτάσεις για το εγχείρημά σας και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία πραγματοποίησής του.

Οι λύσεις μας κυμαίνονται από μικρές προσαρμογές των σταθερών προϊόντων μας έως εκ νέου σχεδιασμένες λύσεις για να αντιμετωπίσουν κάθε απαίτηση. Δεδομένου ότι οι προσαρμογές αυτές βασίζονται στα σταθερά προϊόντα μας μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα σε μία οικονομικά ελκυστική τιμή.

Οι λύσεις μας υποστηρίζουν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση. Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήστε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες από αυτές του ανταγωνισμού και να αυξήσετε την υπεροχή σας.

Είτε πρόκειται για την εμπορική σας διαχείριση ή τα λογιστικά σας, την έξυπνη τηλεφωνία σας και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας, τη διαδικτυακή προβολή σας, το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και το ψηφιακό σας marketing, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ορίσουμε συνάντηση με τους ειδικούς αναλυτές μας που θα δώσουν άμεσα ΛΥΣΗ στην όποια ανάγκη σας και στη συνέχεια να λάβετε την οικονομική μας προσφορά.

Αυξήστε την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού σας και μειώστε τα λειτουργικά σας κόστη με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού για την επιχείρησή σας.

Ένα ακόμη Mobile Excellence Award για τη SoftOne

Ένα ακόμη Mobile Excellence Award για τη SoftOne

Το μοναδικό βραβείο στην κατηγορία “Mobile Integration with ERP systems” απέσπασε η SoftOne στα Cyta Mobile Excellence Award 2016. Η διοργάνωση έγινε από τη BOUSSIAS Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν “ELTRUN” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η νέα, πολύ σημαντική διάκριση απονεμήθηκε στην εταιρεία για τη λύση enterprise mobility “Soft1 360”. Η λαμπρή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso.

Soft1 360

Η εφαρμογή Soft1 360 αποτελεί μία πρωτοποριακή λύση επιχειρησιακής φορητότητας, τόσο για τα ελληνικά όσο και τα διεθνή δεδομένα. Η S360 πιτρέπει σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση να «τρέξει» τη λειτουργία της, χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

Σε πλήρη διασύνδεση με την κεντρική μηχανογράφηση, το Soft1 360 επεκτείνει ουσιαστικά την «εμβέλεια» του συστήματος ERP της επιχείρησης, παρέχοντας τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης του από οπουδήποτε, με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής (PC, Mac, tablet, smartphone). Προσαρμοζόμενη πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη, η εφαρμογή βοηθά τα στελέχη των επιχειρήσεων να εκτελούν τις καθημερινές τους εργασίες, ακόμη και όταν βρίσκονται εν κινήσει, καταγράφοντας αυτόματα κάθε ενέργεια στο κεντρικό σύστημα ERP.

H SoftOne και η Microsoft επεκτείνουν τη συνεργασία τους

H SoftOne και η Microsoft επεκτείνουν τη συνεργασία τους

Softone-Microsoft | Την ένταξη της στο πρόγραμμα Cloud Solution Provider (CSP) της Microsoft, ανακοίνωσε πρόσφατα η Softοne Technologies, Microsoft Gold Partner και ηγέτιδα εταιρεία στην εγχώρια αγορά παροχής λύσεων μηχανογράφησης στο cloud.

Αξιοποιώντας επί σειρά ετών τις τεχνολογικές δυνατότητες της πλατφόρμας Windows Azure για τη βέλτιστη λειτουργία των βραβευμένων cloud υπηρεσιών της, η SoftOne επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Microsoft, αναλαμβάνοντας επισήμως και ρόλο “Cloud Solution Provider” για τη μεταπώληση προϊόντων και υπηρεσιών -όπως το Office 365 – στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Η συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα CSP, ακολουθεί την πρόσφατη βράβευση της SoftOne από τη Microsoft για τις υψηλές πωλήσεις του λογισμικού Soft1 στο σύννεφο το 2015, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της συμμαχία με έναν από τους κορυφαίους, παγκοσμίως, παρόχους cloud τεχνολογιών.

Ο Γενικός Διευθυντής της SoftOne, κ. Αντώνης Καραντώνης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Η επιλογή της SoftOne ως Microsoft Cloud Service Provider αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας και ταυτόχρονα, μία ακόμη σημαντική αναγνώριση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά. Η SoftOne, όλα αυτά τα χρόνια, πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις που αφορούν το cloud, επενδύοντας συστηματικά στην ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών, τεχνολογιών και δεξιοτήτων. Η ενσωμάτωση υπηρεσιών όπως το Office 365 στο portfolio των λύσεων της εταιρείας μας, επιτρέπει στη SoftOne να διευρύνει τις σχέσεις της με τους πελάτες της, προσφέροντας τους πλέον ένα ολοκληρωμένο πακέτο cloud λύσεων για τη συνολική υποστήριξη της καθημερινής τους λειτουργίας.»

SOFTONE-INFORM P. LYKOS ενώνουν τις δυνάμεις τους

SOFTONE-INFORM P. LYKOS ενώνουν τις δυνάμεις τους

SOFTONE-INFORM

Η INFORM P. LYKOS και η SoftOne Technologies ανακοίνωσαν την έναρξη μίας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο τη διάθεση σύγχρονων λύσεων ηλεκτρονικής διαχείρισης παραστατικών στην εγχώρια αγορά. Στο πλαίσιο της σύμπραξης των δύο κορυφαίων ελληνικών εταιρειών, εντάσσεται η αξιοποίηση ευρύτερων τεχνολογικών, εμπορικών και διανεμητικών συνεργιών και η επακόλουθη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης σειράς λύσεων διαχείρισης στο cloud, που περιλαμβάνει υπηρεσίες e-invoicing, e-archiving, cloud printing, cloud storage και one-to-one marketing. Συνδυάζοντας τη βαθιά εξειδίκευση της INFORM P. LYKOS στην ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και λογαριασμών με την ισχυρή τεχνογνωσία της SoftOne στο Cloud computing, προσφέρεται μια μοναδική υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται ηλεκτρονικά και έγχαρτα παραστατικά και επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης, να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Όπως υπογράμμισαν εκπρόσωποι των δύο εταιρειών, η συνεργασία πληρεί τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που έχουν θέσει η INFORM P. LYKOS και η SoftOne, αντανακλώντας την κοινή τους δέσμευση για τη συστηματική διάθεση ευέλικτων λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται για μία σημαντική συμφωνία, που παρά τις αντίξοες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, παρέχει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν – εύκολα και οικονομικά – καινοτόμες λύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης τιμολογίων.

DGSOFT Cyprus – Νέα εταιρία του Ομίλου DGSOFT στη Λευκωσία

DGSOFT Cyprus – Νέα εταιρία του Ομίλου DGSOFT στη Λευκωσία


DGSOFT Cyprus – Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ίδρυση της νέας εταιρίας του Ομίλου DGSOFT στην Κύπρο. Μέ νέα (State-of-Art) γραφεία στο κέντρο της Λευκωσίας, η νέα μας εταιρία DGSOFT Cyprus – όπως και η DGSOFT Athens δραστηριοποιείται στη διάθεση μηχανογραφικών λύσεων και προϊόντων business software.

Είμαστε επίσημοι και πιστοποιημένοι συνεργάτες της SoftOne που είναι η κορυφαία Ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και διάθεσης business λογισμικού. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται ορισμένα από τα πιο έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της αγοράς πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Προτεραιότητα και επιδίωξη της SoftOne είναι να εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα Soft1, έτσι ώστε να είναι πάντα σύγχρονα και να ξεχωρίζουν για την καινοτομία, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα τους. Βασικός και κυρίαρχος στόχος της DGSOFT είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων που ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο σύγχρονο και πολυσύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η SoftOne ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, διαθέτοντας ένα πελατολόγιο που υπερβαίνει τις 12.500 επιχειρήσεις. Πρόσφατη είναι η έναρξη λειτουργίας θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία.

Η εταιρεία αναπτύσσει το business λογισμικό Soft1 ERP που διατίθεται με μια σειρά διαφορετικών εμπορικών συνδυασμών και εναλλακτικών μοντέλων λειτουργίας (μοντέλο user-licenses, συνδρομητικό μοντέλο ASK, cloud υπηρεσία τύπου SaaS). Το Soft1 ERP αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες business λύσεις και παρουσιάζει ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων σε σχέση με την αρχιτεκτονική δόμησή του, τη λειτουργικότητά του και τις τεχνολογίες που αξιοποιεί. Επιτρέπει την ενσωμάτωση σε μια ενιαία πλατφόρμα λειτουργιών Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Εμπορικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Παραγωγής, CRM και Παροχής Υπηρεσιών.

Θα χαρούμε πολύ να μας επισκεφθείτε στα νέα μας γραφεία αφενός να σας γνωρίσουμε και αφετέρου να συζητήσουμε το πως μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.